• rozwód
  • separacja
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • alimenty
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • władza rodzicielska
  • podział majątku
  • unieważnienie małżeństwa
  • rozliczenie konkubinatu