• nawiązanie stosunku pracy
  • ustanie stosunku pracy
  • rozwiązywanie sporów ze stosunku pracy
  • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy
  • mobbing
  • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie
  • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
  • doradztwo i reprezentacja pracowników i pracodawców w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych