• sprawy dotyczące stosunków własnościowych
  • podział majątku wspólnego
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych
  • sprawy o zasiedzenie
  • prawo zobowiązań, w tym obsługa w zakresie zawierania umów i dochodzenia odszkodowań i inne
  • windykacja należności
  • reprezentacja i doradztwo w sprawach egzekucyjnych, zabezpieczających, wezwań do zapłaty – sprawy odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • upadłość konsumencka
  • odszkodowania komunikacyjne
  • odszkodowania za szkody górnicze