• reprezentacja przed sądami
  • sporządzanie opinii prawnych
  • doradztwo prawne
  • przygotowywanie umów