• obrona oskarżonych w sprawach karnych w I i II instancji
  • odroczenie wykonania kary
  • przerwa w karze pozbawienia wolności
  • reprezentacja skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego